به سایت شرکت سکام الکترونیک خوش آمدید .

راهکار تشخیص شماره پلاک خودروها در شب

راهکار تشخیص شماره پلاک خودروها در شب

راهکار تشخیص شماره پلاک خودروها در شب

آیا راهکار عملی برای مورد فوق وجوددارد؟

بله، در سیستم های مداربسته تکنولوژی WDR واقعی و همچنین استفاده از لنز با عدد F پایین راهکار این مساله می باشد. در این دوربین ها سنسور از TRUE WDR پشتیبانی می کند و پردازنده مرکزی دوربین DSP نیز باید این امکان را داشته باشد.
بهترین برند در (DSP) های پشتیبانی کننده سیستم WDR برند EYENIX کره می باشد.