به سایت شرکت سکام الکترونیک خوش آمدید .

منظور از دوربین های Starlight چیست؟

منظور از دوربین های Starlight چیست؟

سنسور تصویر این نوع دوربین ها دارای تکنولوژی می باشد که در صورت وجود نور بسیار کم در شب به عنوان مثال نور معمول خیابان ها در شب و یا نور ستارگان تصویر بسیار واضح رنگی را به DVR یا  NVR ارسال می کند.

دوربین های 4in1 سانکس سری IRS از این تکنولوژی بهره مند می باشند.