به سایت شرکت سکام الکترونیک خوش آمدید .

منظور از Smart IR چیست؟

منظور از Smart IR چیست؟

منظور از Smart IR چیست؟

این تکنولوژیِ جهت بهینه کردن تصویر دوربین های مجهز به مادون قرمز در شب وجود دارد به این صورت عمل می کند که وقتی جسمی خیلی نزدیک به دوربین باشد در حالت روشن بودن IR آن جسم بسیار پر نور و غیر طبیعی به نظر می رسد

و تصویر جزئیات خود را از دست می دهد حال آنکه در تکنولوژیِ Smart IR در این حالت به صورت اتوماتیک نور IR تغییر می کند تا جزئیات تصویر از بین نرود.