به سایت شرکت سکام خوش آمدید.
<h1 class="entry-title">دسته: گیرنده دیجیتال</h1>
۰۵ دی

۲۰۴+

گیرنده های دیجیتال تلویزیون Set Top Box مدل : ۲۰۴+ قابلیت ها: زیرنویس فارسی ۷دکمه ۲۲۰*۴۰ mm تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در تصویر […]

۰۵ دی

۲۰۳+

گیرنده های دیجیتال تلویزیون Set Top Box مدل : ۲۰۳+ قابلیت ها: زیرنویس فارسی ۷دکمه ۲۲۰*۴۰ mm تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در تصویر […]

۰۵ دی

۲۰۲+

گیرنده های دیجیتال تلویزیون Set Top Box مدل : ۲۰۲+ قابلیت ها: زیرنویس فارسی ۳ دکمه ۲۲۰*۴۰ mm تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در […]

۰۵ دی

۲۰۱+

گیرنده های دیجیتال تلویزیون Set Top Box مدل : ۲۰۱+ قابلیت ها: زیرنویس فارسی ۷ دکمه ۲۳۰mm تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در تصویر […]

۰۵ دی

۲۰۰+

گیرنده های دیجیتال تلویزیون Set Top Box مدل : ۲۰۰+ قابلیت ها: زیرنویس فارسی ۷دکمه ۲۳۰mm تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در تصویر امکان […]

۰۵ دی

۱۹۱+

گیرنده های دیجیتال تلویزیون Set Top Box مدل : ۱۹۱+ قابلیت ها: زیرنویس فارسی ۳ دکمه ۱۶۸mm تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در تصویر […]