به سایت شرکت سکام خوش آمدید.
<h1 class="entry-title">دسته: Bullet AHD SUNNEX</h1>
۰۲ دی

SX-AHD-BU-2092 IRS

مشخصات فنی دوربین مداربسته Star Light سانکس مدل : SX-AHD-BU-2092 IRS-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۳MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۲MP SONY استار لایت سیستم : ۸۵۵۰+۲۹۱ کنترلر: OSD&UTC قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-2091 IRS

مشخصات فنی دوربین مداربسته Star Light سانکس مدل : SX-AHD-BU-2091 IRS-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۳MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۲MP SONY استار لایت کنترلر: OSD&UTC قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر قابلیت بزرگنمایی دیجیتال […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-2090 IRS

مشخصات فنی دوربین مداربسته Star Light سانکس مدل : SX-AHD-BU-2090 IRS-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۳MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۲MP SONY استار لایت سیستم : ۸۵۵۰+۲۹۱ کنترلر: OSD&UTC قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-2092 IR

مشخصات فنی دوربین مداربسته  سانکس مدل : SX-AHD-BU-2092 IR-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۳MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۲MP SONY سیستم : V30E+323 کنترلر: OSD&UTC قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر قابلیت بزرگنمایی دیجیتال : […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-2091IR

مشخصات فنی دوربین مداربسته  سانکس مدل : SX-AHD-BU-2091IR-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۳MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۲MP SONY کنترلر: OSD&UTC قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر قابلیت بزرگنمایی دیجیتال : دارد  میزان بزرگنمایی دیجیتال […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-2090 IR

مشخصات فنی دوربین مداربسته  سانکس مدل : SX-AHD-BU-2090 IR-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۳MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۲MP SONY سیستم : V30E+323 کنترلر: OSD&UTC قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر قابلیت بزرگنمایی دیجیتال : […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-4092 IR

مشخصات فنی دوربین مداربسته  سانکس مدل : SX-AHD-BU-4092 IR-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۵MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۴MP SONY سیستم : ۴۶۸۹+۲۴۷۵ قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر قابلیت بزرگنمایی دیجیتال : دارد  میزان […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-4091 IR

مشخصات فنی دوربین مداربسته  سانکس مدل : SX-AHD-BU-4091 IR-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۵MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۴MP SONY سیستم : ۴۶۸۹+۲۴۷۵ قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر قابلیت بزرگنمایی دیجیتال : دارد  میزان […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-4090 IR

مشخصات فنی دوربین مداربسته  سانکس مدل : SX-AHD-BU-4090 IR-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۵MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۴MP SONY سیستم : ۴۶۸۹+۲۴۷۵ قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر قابلیت بزرگنمایی دیجیتال : دارد  میزان […]

۰۲ دی

SX-AHD-BU-2092 IRW

مشخصات فنی دوربین مداربسته  سانکس مدل : SX-AHD-BU-2092 IRW-SONY نوع اتصال باسیم (BNC) مشخصات اتصال : BNC نوع حسگر تصویر:CMOS نوع لنز: ۳MP فاصله کانونی:۲٫۸٫۱۲ mm رزولوشن تصویر : ۲MP SONY سیستم : ۲۹۰+۸۵۵۰ Top Level WDR:  دارد  قابلیت چرخش TILT: خیر  قابلیت چرخش PAN : خیر قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال : خیر قابلیت بزرگنمایی […]