به سایت شرکت سکام الکترونیک خوش آمدید .
<h1 class="entry-title">دسته: Speed Dome SecuEasy</h1>
۲۱ خرداد

SE-SP433 IP

یکی از ویژگی های دیگر دوربین های مداربسته ویژگی دید در شب آن است که در بیشتر دوربین هایی که امروزه تولید و وارد بازار می شوند وجود دارد. کاربرد دید در شب در دوربین های مدار بسته به این صورت است که می توان در تاریکی مطلق تصاویر را مشاهده و ضبط کنیم. در این مدل از دوربین مداربسته ویژگی دید در شب وجود دارد که میتوان تصاویر را در تاریکی مطلق و تا فاصله ۶۰ متر رویت کرد .

۲۱ خرداد

SE-SP20416 IR

یکی از ویژگی های دیگر دوربین های مداربسته ویژگی دید در شب آن است که در بیشتر دوربین هایی که امروزه تولید و وارد بازار می شوند وجود دارد. کاربرد دید در شب در دوربین های مدار بسته به این صورت است که می توان در تاریکی مطلق تصاویر را مشاهده و ضبط کنیم. در این مدل از دوربین مداربسته ویژگی دید در شب وجود دارد که میتوان تصاویر را در تاریکی مطلق و تا فاصله ۶۰ متر رویت کرد .