به سایت شرکت سکام الکترونیک خوش آمدید .
<h1 class="entry-title">دسته: XVR AHD Secom</h1>
۱۸ خرداد

SE-5416

دستگاه  سکام مدل SE-5416 مشخصات عمومی دستگاه dvr 16 کانال : نام تجاری : SE-5416 تعداد کانال : ۱۶ عدد کیفیت تصاویر تا ۵MP کانال ورودی صدا ۸ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم […]

۱۸ خرداد

SE-5408

مشخصات عمومی دستگاه dvr8 کانال : نام تجاری : SE-5408 تعداد کانال : ۸عدد کیفیت تصاویر تا ۵MP کانال ورودی صدا ۸عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی Xmeye قابلیت اتصال […]

۱۸ خرداد

SE-5404

مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SE-5404 تعداد کانال : ۴ عدد کیفیت تصاویر تا ۵MP کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی Xmeye […]

۱۸ خرداد

SE-4416

مشخصات عمومی دستگاه dvr16 کانال : نام تجاری : SE-4416 تعداد کانال :۱۶ عدد کیفیت تصاویر تا ۴MP کانال ورودی صدا ۶ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی XMEye قابلیت اتصال […]

۱۸ خرداد

SE-4408

دستگاه  سکام مدل SE-4408 مشخصات دستگاه : ۸ کانال مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SE-4408 تعداد کانال : ۸ عدد کیفیت تصاویر تا ۴MP کانال ورودی صدا ۸ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال […]

۱۸ خرداد

SE-4404

مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SE-4404 تعداد کانال : ۴ عدد کیفیت تصاویر تا ۴MP کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی […]

۱۸ خرداد

SE-2416

مشخصات عمومی دستگاه dvr 16 کانال : نام تجاری : SE-2416 تعداد کانال :۱۶ عدد کیفیت تصاویر تا ۴MP کانال ورودی صدا ۶ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی ATCloud […]

۱۸ خرداد

SE-2408

مشخصات عمومی دستگاه dvr 8 کانال : نام تجاری : SE-2408 تعداد کانال : ۸ عدد کیفیت تصاویر تا ۱۰۸۰P کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی […]

۱۸ خرداد

SE-2404

مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SE-2404 تعداد کانال : ۴ عدد کیفیت تصاویر تا ۴MP کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی […]