به سایت شرکت سکام الکترونیک خوش آمدید .
<h1 class="entry-title">دسته: XVR AHD SUNNEX</h1>
۱۸ خرداد

SX-24816P

مشخصات عمومی دستگاه dvr16 کانال : نام تجاری : SX-24816P تعداد کانال :۱۶ عدد کیفیت تصاویر تا ۴MP کانال ورودی صدا ۶ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی XMEye قابلیت اتصال […]

۱۸ خرداد

SX-21816P

مشخصات عمومی دستگاه dvr 16 کانال : نام تجاری : SX-21816P تعداد کانال :۱۶ عدد کیفیت تصاویر تا ۲MP کانال ورودی صدا ۶ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی ATCloud […]

۱۸ خرداد

SX-2488P

دستگاه  سکام مدل SX-2488P مشخصات دستگاه : ۸ کانال مشخصات عمومی دستگاه dvr 8 کانال : نام تجاری : SX-2488P تعداد کانال : ۸ عدد کیفیت تصاویر تا ۴MP کانال ورودی صدا ۸ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال […]

۱۸ خرداد

SX-2484P

مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SX-2484P تعداد کانال : ۴ عدد کیفیت تصاویر تا ۴MP کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۶ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی XMEye قابلیت […]

۱۸ خرداد

SX-2188P

مشخصات عمومی دستگاه dvr 8 کانال : نام تجاری : SX-2188P تعداد کانال : ۸ عدد کیفیت تصاویر تا ۱۰۸۰P کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی […]

۱۸ خرداد

SX-2184P

مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SX-2184P تعداد کانال : ۴ عدد کیفیت تصاویر تا ۲MP کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی ATCloud قابلیت […]

۱۸ خرداد

SX-2088N

مشخصات عمومی دستگاه dvr 8 کانال : نام تجاری : SX-2088N تعداد کانال : ۸ عدد کیفیت تصاویر تا ۱۰۸۰P کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی […]

۱۸ خرداد

SX-2084N

مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SX-2084N تعداد کانال : ۴ عدد کیفیت تصاویر تا ۲MP کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی ATCloud قابلیت […]