به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید
<h1 class="entry-title">دسته: دستگاه ضبط AHD سانکس</h1>
28 سپتامبر

SX-4516

مشخصات عمومی دستگاه dvr 16 کانال : نام تجاری : SX-4516 تعداد کانال :۱۶ عدد پلی بک :۱۶ کانال کیفیت تصاویر تا ۵MP-N H265 کانال ورودی صدا ۶ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲ عدد قابلیت جابه جایی تصاویر پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر […]

28 سپتامبر

SX-4508

مشخصات عمومی دستگاه dvr 8 کانال : نام تجاری : SX-4508 تعداد کانال : ۸ عدد کیفیت تصاویر تا ۵MP-N H265 کانال ورودی صدا ۲ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد۲ عدد قابلیت جابه جایی تصاویر پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم […]

28 سپتامبر

SX-4504

مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SX-4504 تعداد کانال : ۴ عدد کیفیت تصاویر تا ۵MP-N H265 کانال ورودی صدا ۲ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد قابلیت جابه جایی تصاویر پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال […]

28 سپتامبر

SX-2516

مشخصات عمومی دستگاه dvr 16 کانال : نام تجاری : SX-2516 مشخصات عمومی دستگاه dvr 16 کانال : نام تجاری : SX-2516 تعداد کانال : ۱۶ عدد کیفیت تصاویر تا ۱۰۸۰N کانال ورودی صدا ۶عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۲عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی […]

28 سپتامبر

SX-2508

مشخصات عمومی دستگاه dvr 8 کانال : نام تجاری : SX-2508 تعداد کانال : ۸عدد کیفیت تصاویر تا ۱۰۸۰N H264 کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی P6PRO […]

28 سپتامبر

SX-2504

مشخصات عمومی دستگاه dvr 4 کانال : نام تجاری : SX-2504 تعداد کانال : ۴ عدد کیفیت تصاویر تا ۱۰۸۰N کانال ورودی صدا ۴ عدد دارد قابلیت To-way audio را ندارد. قابلیت نصب هارد تا ۴ ترابایت قابلیت نصب هارد ۱ عدد پشتیبانی از P2P جهت انتقال تصاویر روی موبایل را دارد. نرم افزار انتقال تصویر پیشنهادی P6PRO قابلیت […]