به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید
<h1 class="entry-title">دسته: دوربینهای بولت سانکس</h1>
28 سپتامبر

SX-AHD-BU-4092 IR

دوربین مداربسته بولت سانکس مدل SX-AHD-BU-4092 IR دوربین مدار بسته سانکس مدل SX-AHD-BU-4092IR از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنزوی […]

28 سپتامبر

SX-AHD-BU-4091IR

دوربین مداربسته بولت سانکس مدل SX-AHD-BU-4091IR دوربین مدار بسته سانکس مدل SX-AHD-BU-4091IR از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنزوی فوکال […]

28 سپتامبر

SX-AHD-BU-4090IR

دوربین مداربسته بولت سانکس مدل SX-AHD-BU-4090IR دوربین مدار بسته سانکس مدلSX-AHD-BU-4090IRاز انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنزوی فوکال ۲٫۸٫۱۲ میلی […]

28 سپتامبر

SX-AHD-BU-2092IRS

دوربین مداربسته بولت سانکس مدل SX-AHD-BU-2092IRS دوربین مدار بسته سانکس مدلSX-AHD-BU-2092IRS از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنزوی فوکال ۲٫۸٫۱۲ میلی […]

28 سپتامبر

SX-AHD-BU2092 IRW

دوربین مداربسته بولت سانکس مدل SX-AHD-BU2092 IRWددوربین مدار بسته سانکس مدلSX-AHD-BU2092 IRW از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنزوی فوکال […]

28 سپتامبر

SX-AHD-BU2091 IRW

دوربین مداربسته بولت سانکس مدل  SX-AHD-BU2091 IRW دوربین مدار بسته سانکس مدل SX-AHD-BU2091 IRW از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای […]