به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید
<h1 class="entry-title">دسته: دوربینهای IP بولت سکام</h1>
22 سپتامبر

SE-BU-4095 VP-IP

دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-4095 VP-IP دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-4095 VP-IPیکی از محصولات دوربین های مداربسته بولت سکام  می باشد که همانند سایر دوربین های بولت میتوان این نوع دوربین را در فضاهای بیرونی یا غیر مسقف استفاده کرد. بیشتر دوربین های بولت ضد آب بوده و میتوان در فضاهای باز استفاده نمود. دوربین های […]

22 سپتامبر

SE-BU-2094FW-IP

دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2094FW-IP دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2094FW-IPیکی از محصولات دوربین های مداربسته بولت سکام  می باشد که همانند سایر دوربین های بولت میتوان این نوع دوربین را در فضاهای بیرونی یا غیر مسقف استفاده کرد. بیشتر دوربین های بولت ضد آب بوده و میتوان در فضاهای باز استفاده نمود. دوربین های بولت شکلی مانند […]

22 سپتامبر

SE-BU-2094FG-IP

دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2094FG-IP دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2094FG-IP  یکی از محصولات دوربین های مداربسته بولت سکام  می باشد که همانند سایر دوربین های بولت میتوان این نوع دوربین را در فضاهای بیرونی یا غیر مسقف استفاده کرد. بیشتر دوربین های بولت ضد آب بوده و میتوان در فضاهای باز استفاده نمود. دوربین های بولت شکلی […]