به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید
<h1 class="entry-title">دسته: گیرنده های دیجیتال</h1>
06 اکتبر

۲۰۴+(LAN_IP TV)

قابلیت ها: زیرنویس فارسی تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع  تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در تصویر امکان بهره مندی انتخاب یک کانال از میان ۹ کانال تصاویر و صدای […]

06 اکتبر

۲۰۴+

قابلیت ها: زیرنویس فارسی تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع  تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در تصویر امکان بهره مندی انتخاب یک کانال از میان ۹ کانال تصاویر و صدای […]

06 اکتبر

۲۰۲+

قابلیت ها: زیرنویس فارسی تله تکست فارسی پشتیبانی از فر مت های کامل مدیا پشتیبانی از USB خارجی (ضبط و پخش)۳۲ G.B دارای Game رایگان داخلی دارای تیونر بسیار قوی دارای منبع  تغذیه مناسب برای تمام نقاط ایران امکان تصویر در تصویر امکان بهره مندی انتخاب یک کانال از میان ۹ کانال تصاویر و صدای […]