به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید

SX-IP-DM412F

28 سپتامبر

SX-IP-DM412F

Model:SX-IP-DM412F
4MP- Hisilicon
Lenz: 4MP (4mm)
ONVIF2.6
i8s/RTSP