به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید

SX-IP-BU408V

28 سپتامبر

SX-IP-BU408V

Model: SX-IP-BU408V
4MP-Hisilicon
Lenz: 2.8/12mm
Motorize zoom
ONVIF 2.6

i8s/RTSP