به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید

SX-IP-BU409F

28 سپتامبر

SX-IP-BU409F

Model: SX-IP-BU409F
4MP-Hisilicon
Lenz: 4MP 4mm
ONVIF 2.6

i8s/RTSP