به سایت سکام الکترونیک خوش آمدید
<h1 class="entry-title">دسته: دوربین های بولت سکام</h1>
22 سپتامبر

SE-BU-2093FG

دوربین مداربسته بولت سکام مدل  SE-BU-2093FG دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2093FG از نوع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد.  دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-2092

دوربین مداربسته بولت سکام مدل  SE-BU-2092 دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2092 از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-2091

دوربین مداربسته بولت سکام مدل  SE-BU-2091 دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU-2091 از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ میلی […]

22 سپتامبر

SE-BU-2090W

دوربین مداربسته بولت سکام مدل  SE-BU-2090W دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU 2090W از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ […]

22 سپتامبر

SE-BU-2090S

دوربین مداربسته بولت سکام مدل  SE-BU-2090S دوربین مداربسته سکام مدل SE-BU 2090S از انواع دوربین های مداربسته بولت و در رده دوربین مداربسته AHD  می باشد. دوربین مداربسته AHD تصاویری با کیفیت مگاپیکسل و بر بستر آنالوگ ارائه می دهند که به این ترتیب از کیفیت تصویر بهتری برخوردار خواهید بود. این دوربین دارای لنز ثابت ۳٫۶ […]